Dommedagspreppere


Mye av fremtidsfokuset vårt er rettet mot megatrender som teknologi, økonomi og globalisering. Men hva om verden ikke beveger seg i retningen de fleste tror?

Mangel på kriseforståelse har svekket fremtidsberedskapen vår, og selv i Norge – et av verdens tryggeste land – kan det oppstå bekymringsfulle situasjoner. En stor del av befolkningen har høye forventninger til myndighetenes beredskap, men er vi selv forberedte? Prepping går ut på å forberede seg på nettopp små og store krisesituasjoner som strømbrudd over flere dager, naturkatastrofer og krig.

Serien er anonymisert av hensyn til prepperne.