Retour

Mange mennesker faller utenfor samfunnet fordi de ikke klarer å leve opp til forventninger i hverdagen. Retour har som mål å gi mennesker, og sykler, en ny sjanse. Ved å bruke arbeidskraft som ellers ville svunnet, repareres ødelagte sykler som ellers ville havnet på søppeldynga.